Thông tin light novel

I've transmigrated into this movie before

I've transmigrated into this movie before

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

23/01/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

-Câu hỏi: Điều gì đáng sợ hơn bộ phim kinh dị tái sinh?Ẩn danh trả lời: Tái sinh trong một bộ phim mà tôi chưa xem.Không phải nó?Làm thế nào bạn biết rằng cha bạn không phải là một kẻ giết người?Hay người yêu của bạn muốn giết bạn để giành quyền thừa kế?Hay không có vũ khí chết người nào trong thức ăn của con bạn?Điều đáng sợ nhất là điều chưa biết, và câu chuyện này giống như một chiếc hộp chứa đầy những điều bất ngờ.

Các chương mới nhất