Thông tin light novel

Kami to yoba re, maou to yoba rete mo

Tác giả:

,

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

25/11/2020

Kami to yoba re, maou to yoba rete mo

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Ở trái đất xa xôi, có một cô gái có sức mạnh như một vị thần, và cô gái đó là người sống sót cuối cùng của một giống loài phát triển mạnh trong quá khứ. Trên trái đất, loài người mới được sinh ra, với khả năng sử dụng phép thuật. Cô gái bắt đầu lặng lẽ quan sát loài người mới, đôi khi được gọi là thần, nhưng cô gái vẫn chỉ quan sát loài người mới Đây là câu chuyện về một cô gái bất tử tìm kiếm sự sinh tồn, và những con người mới siêng năng đang dần lớn lên.