Kuma Kuma Kuma Bear

Chương demo


u10559-765557b3-3e84-46da-96f9-f12a59efc3f1.jpg

u10559-c5cc07d0-64fc-415b-b4ba-43633385187c.jpg

u10559-9ad24a50-f216-4e57-bb65-d6abb1de1962.jpg

u10559-ea800f3b-857e-4f9f-8320-b0900ee9c908.jpg

u10559-a88f02e3-ad7f-4530-9b89-f0ec7003cae6.jpg

u10559-98c4abae-b94a-47a8-b32f-bc73cd11da5a.jpg

u10559-ee5db873-4042-4fd6-a4aa-d444d2c783b6.jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.