Thông tin light novel

Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao?

Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao?

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

19/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Do hành vi xấu xa của anh ta, cô ấy đâm một nhân vật phản diện nổi tiếng và khó chịu, đó là một cuốn tiểu thuyết không nổi tiếng.Nhưng vì tính cách của tôi, cô ấy khó chơi một nhân vật phản diện.Nhưng sớm thôi …
“Tôi sẽ ngay lập tức sửa chữa trang phục của mọi người!”
“Yêu cầu của tôi.”
“V- là! Tất nhiên! Theo yêu cầu của mọi người, chỉ có một bộ trên toàn đế chế.”

Các chương mới nhất

Đọc từ đầu

Bình luận light novel