Thông tin light novel

Love Dependency Disease

Love Dependency Disease

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

27/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

(*) Tóm tắt tóm tắt: Cơ bắp chính có tính chất của Yandere

Tôi thích: Tôi có một cơ thể đặc biệt tự nhiên thu hút ai đó, nó thường được gọi là “Yandere”.

Về câu chuyện của tôi, đầu tiên hãy để tôi rời khỏi bàn phẫu thuật.

“Tôi sẽ không để bạn trốn thoát”

“Tôi thuộc về bạn”

“Tôi sẽ không để bạn rơi vào một bàn tay nhỏ khác!”

Ngay cả khi chúng ta chết, chúng ta vẫn phải ở bên nhau trong một thế giới khác, hãy nhớ ~

Những cô gái đó, nó vẫn bao quanh tai tôi.

Bình luận light novel