Thông tin light novel

Love Dependency Disease

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

25/09/2020

Love Dependency Disease

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

(*) Tóm tắt ngắn gọn : Cơ thế main có đặc tính thu hút các YandereBệnh Lụy tình : Tôi có cơ thể đặc biệt mà có thể tự nhiên sẽ thu hút một số loại người vào tôi, những người thường được gọi là—— “yandere”.Về câu chuyện của tôi, trước hết hãy tôi xuống khỏi bàn phẫu thuật đã.”Em sẽ không để anh chạy trốn đâu “”Anh thuộc về em””Em sẽ không để anh rơi vào tay nhỏ khác đâu!””Thậm chí nếu chúng ta chết, chúng ta vẫn phải ở bên nhau trong thế giới bên kia,hãy nhớ đấy ~”Những lời của những cô gái ấy, nó vẫn vang vọng xung quanh tai tôi.