Thông tin light novel

Main Character Hides His Strength

Main Character Hides His Strength

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

04/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Kẻ thù mà tất cả mọi người trên thế giới đang nguyền rủa, Jin Sung-cheol, đang thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn “Lời tiên tri ngày tận thế” trở thành sự thật, nhưng anh vẫn không thể đạt được mục tiêu nhất định chỉ dựa vào sức khỏe của mình.

Các chương mới nhất

Đọc từ đầu

Bình luận light novel