Thông tin light novel

Me and My Beloved Cat (Girlfriend)

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

12/10/2020

Me and My Beloved Cat (Girlfriend)

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Con mèo mà tôi nuôi đã chết…và được trở lại với cơ thể con người trước mắt tôi. Để có thể sống bên nhau, điều kiện được là “phải hôn tôi mỗi ngày”…?

Các chương mới nhất