Thông tin light novel

My entire class was summoned to another world except for me

My entire class was summoned to another world except for me

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

26/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Thiên Chúa từ một thế giới khác đột nhiên xuất hiện và buộc tất cả mọi người trong lớp để đảo ngược thế giới của mình, ngoại trừ tôi, Kamiya Yato

Bởi vì ngồi ở góc lớp, trận chiến ma thuật không thể kéo tôi, vì tôi có một kỹ năng mới.Sau cả năm, cuối cùng tôi đã kết thúc năm đầu tiên.

Danh sách chương

Bình luận light novel