Thông tin light novel

My House is a Magic Power Spot~ Just by Living there I Become the Strongest in the World

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Sống buông thả ở nhà là con đường ngắn nhất để trở nên mạnh mẽ nhất —–
Nhà tôi là đống ma thuật lớn nhất, vì vậy nhà tôi và tôi đã bị triệu hồi đến một thế giới khác bởi một số người muốn lấy nó.
Tuy nhiên, vì tôi đã sống ở đây nhiều năm, nên cơ thể tôi có vẻ đầy ma lực một cách bất thường.Do một số tai nạn, người gọi tôi đã bỏ chạy.
Nhưng dù vậy, vẫn có một số kẻ nhen nhóm muốn đánh cắp pháp lực bị rò rỉ ra khỏi nhà.Tôi sẽ không bao giờ giao ngôi nhà này cho họ!Tôi sẽ sử dụng tính năng này theo cách tôi muốn!

Các chương mới nhất

Đọc từ đầu

Danh sách chương

Bình luận light novel