Thông tin light novel

NEET Receives a Dating Sim Game Leveling System

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

12/10/2020

NEET Receives a Dating Sim Game Leveling System

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Một tên neet người Trung Quốc 30 tuổi được tái sinh vào cơ thể của một tên otaku chết do bị sặc khi đang ăn mi. Đúng là một cái chết nhảm. Mà thôi do cậu được sống một lân nữa nên cậu không phiền lắm. Sau khi tái sinh, cậu sở hữu một hệ thống có thể nâng điểm trạng thái của cậu, cái hệ thống này có một chức năng hơi bá đạo là Lưu và Tải (save and load) ở ngoài đời thực. Phải dùng nó thật cẩn thận mới được!
Ở trong một thế giới tựa game 2-D, cậu chỉ muốn có một cuộc sống tốt đẹp hướng đến một tương lai hoành tráng… mà khoan, giảm cân cái đã