Thông tin light novel

Never Die Extra

Never Die Extra

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

15/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 3 lượt

Có hàng trăm phong cách khác nhau trong trò chơi, được đặt tên là [Great War Yoma 3]
Yeo Banmin đâm vào vai trò này, Evan D. Sherden.
Bây giờ anh ta phải tìm cách để tránh cái chết thảm của Evan.
“Tôi sẽ không bao giờ chết. Không bao Ben!”

Bình luận light novel