Thông tin light novel

Những chàng trai YoRHa

Những chàng trai YoRHa

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

19/01/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Từ: Hệ thống hỗ trợ mô hình Delta Code 153
Phân tích: Cuốn sách này chứa thông tin về khả năng chiến đấu và hành vi chiến đấu của phi đội Thử nghiệm YoRHa M.
Giới thiệu: Phi đội YoRHa M thử nghiệm là một đơn vị gồm các mẫu YoRHa đực, được thiết kế để thu thập tất cả dữ liệu về hành vi của các mẫu trên.Tối mật.
Cuốn sách này chứa dữ liệu trong thời kỳ “tồn tại” của nó.Dữ liệu trạng thái trong một khoảng thời gian sau khi “chết” được đưa vào các tiểu thuyết NieR: Automata khác.
Đề xuất: [Tham khảo và Neal: Truyện ngắn Automata] [Tham khảo và Neal: Truyện ngắn Automata]

Các chương mới nhất