Thông tin light novel

NieR: Automata - Chuyện vừa dài vừa ngắn

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

19/01/2021

NieR: Automata - Chuyện vừa dài vừa ngắn

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Đây là một light novel cùng tên, kể về những sự kiện xảy ra trong cốt truyện NieR: Automata xoay quanh góc nhìn 2B và 9S.