Thông tin light novel

NieR: Automata - Chuyện vừa dài vừa ngắn

NieR: Automata - Chuyện vừa dài vừa ngắn

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

04/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Đây là một light novel cùng tên kể về các sự kiện trong cốt truyện của NieR: Automata dưới góc nhìn của 2B và 9S.

Bình luận light novel