Thông tin light novel

Oda Nobuna no Yabou

Oda Nobuna no Yabou

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Thể loại:

Comedy, Light Novel, Romance

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

21/01/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Sagara Yoshiharu đột nhiên thấy mình trở lại thời Chiến quốc.Vào ngày đầu tiên, nếu Toyotomi Hideyoshi không cố gắng cứu sống anh ta, anh ta gần như đã bị giết trên chiến trường.Trở thành lãnh chúa, các tướng quân và chính trị gia đã thống nhất toàn bộ Nhật Bản và kết thúc thời kỳ Chiến quốc, nhưng sau đó đã chết để cứu Yoshiji.Sagara Yoshiharu nhận ra lịch sử đã hoàn toàn thay đổi, anh cố gắng tìm cách khôi phục lại lịch sử nhưng hướng đi của lịch sử hoàn toàn khác với những gì anh biết.Người đẹp tài năng Nobunaga Oda đã bị thay thế bởi người đẹp trẻ tuổi Nobunaga Oda.Garhara Yoshiharu quyết định thay thế Toyotomi Hideyoshi, phục vụ Oda Shinna dưới danh nghĩa “con khỉ”, và bắt đầu viết lại lịch sử.