Thông tin light novel

Oda Nobuna no yabou

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

20/12/2020

Oda Nobuna no yabou

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Sagara Yoshiharu bất ngờ tỉnh dậy và thấy rằng mình đã trở lại thời Chiến quốc. Trong phút đầu tiên, anh ta suýt chết trên chiến trường. Không ngờ lại được anh hùng Toyotomi Hideyoshi cứu giúp, là daimyo nổi tiếng và là chính khách tương thân, thống nhất Nhật Bản và kết thúc thời Chiến Quốc, cứu được viên đạn cho Sagara Yoshiharu. Lịch sử đã hoàn toàn thay đổi, và Sagara Yoshiharu không còn cách nào khác là sử dụng tất cả kiến ​​thức của mình trong trò chơi Chiến Quốc để thay đổi nó một lần nữa và hiện thực hóa tham vọng cuối cùng của mình. Bản thân: chinh phục thế giới