Thông tin light novel

Oreo Tensei!

Oreo Tensei!

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Hoàn Thành

Ngày đăng:

03/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Câu chuyện về Oreo huyền thoại.Trans: Where is this place?tôi là ai?Tại sao tôi nên dịch cái này.

Các chương mới nhất

Đọc từ đầu

Bình luận light novel