Thông tin light novel

Oreo Tensei!

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Hoàn Thành

Ngày đăng:

25/11/2020

Oreo Tensei!

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Truyền thuyết Oreo.Trans: Đây là đâu? tôi là ai? Tại sao tôi nên dịch cái này.