Ori of the Dragon Chain - "Heart" in the mind

Chương 1: Minh Họa


Ảnh bìa bởi: Waifu Wave

u86937-8982e688-02ed-4fb0-b393-d0b24f4f4940.jpg

Ảnh Minh Họa/ Minh họa nhân vật: 

Cảm ơn トラック様 vì đã hỗ trợ ảnh minh họa

u86937-68bd409b-6df1-417a-af93-42a9a60ae857.jpg

u86937-f23618ee-e909-48d8-93b8-d1b4b71f99c1.jpg

u86937-99098364-cd79-4e68-9bce-6196796ab165.jpg

u86937-0ca21777-255d-49a4-b205-0ac898637999.jpg

u86937-feb958b4-a316-4f6b-8e85-b6d5b838ace7.jpg

u86937-5438fa05-2df9-488b-8322-b0c1fbef7d5f.jpg

u86937-3cb9639a-953c-4543-a159-626f2b4c623e.jpg

u86937-0a0f8b0c-7159-4f52-be15-72905da95c0c.jpg

u86937-7949ca16-caa0-4eb5-bd16-eb5c8c974ec0.jpg

u86937-8bc2cccf-ba03-4ad6-bacf-e4590e1d7dd4.jpg

Kết thúc minh họa Vol 1 Light Novel


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.