Osananajimi kara no renai soudan. Aite wa oreppoi kedo chigau rashii

Chương 1: Illustration


u75166-249a2ff9-7866-4f62-b3d3-4468fa33f1f4.jpg

u75166-182f4935-e55e-445a-9a4e-5d42faaed5d0.jpg

u75166-8100dbed-37c1-44cb-a191-4f0d20b20654.jpg

u75166-ce4da0a3-cc35-431b-8904-67eeeefd7dc1.jpg

u75166-bc8efcf5-e127-490e-bb50-ceccb5a2a90d.jpg

u75166-b5cdf189-2583-4eda-898d-be4c2dc2cc8d.jpg

u75166-2ab753af-d689-4147-9186-b6d70954966f.jpg

u75166-337a9f47-e1e2-43d6-9b57-e46d47703b23.jpg

u75166-649b8f84-657f-408f-b4cd-09626e4b0370.jpg

u75166-810d8b84-42bc-4c9a-8ead-442e8c16a85b.jpg

u75166-4f063361-0765-4263-b01f-5d3c42c65498.jpg

u75166-a4001d84-369a-417c-9da0-a9280c369c10.jpg

u75166-9902b263-5ee9-4acd-b7e8-dd6776685157.jpg

u75166-15eea037-9f82-437f-aa19-7fbe1b8c8499.jpg

『……Bạn thuở nhỏ, là một mối quan hệ đặc biệt』


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.