Thông tin light novel

Ototsukai wa Shi to Odoru

Ototsukai wa Shi to Odoru

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

07/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Một ngày nọ, một người bình thường, người đã từ bỏ sự phát triển năng lực đặc biệt, bày tỏ trạng thái bất ngờ.Tên của bạn là “chì”.Anh ấy là người đầu tiên thể hiện khả năng kiểm soát âm thanh.Tuy nhiên, do rủi ro biểu hiện này, chàng trai trẻ này được coi là bị loại khỏi mục tiêu, vì vậy anh ta gần như bị giết, bởi vì [đội tự vệ], một tổ chức chính phủ duy trì trật tự công cộng trong xã hội loài người.Vào thời điểm đó, các tổ chức xấu xa đã đạt được anh nặc danh.Để tiếp tục sống, những người trẻ tuổi của anh đã bắt tay họ.

Bình luận light novel