Thông tin light novel

Reader

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Soo Hyuk là một fan hâm mộ sách thực sự, anh ấy có thể đọc bất kể đó là sách gì.Lý do rất đơn giản, đối với bản thân bạn, đọc sách đã đủ hấp dẫn.
Đây là câu chuyện về cuộc đời của Soohyuk và những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày của anh ấy.

Các chương mới nhất

Đọc từ đầu

Bình luận light novel