Thông tin light novel

Reincarnated as an Aristocrat with an Appraisal Skill

Reincarnated as an Aristocrat with an Appraisal Skill

Tác giả:

,

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

17/02/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Sau khi tái sinh, Ars Louvent được cho là một nhà quý tộc yếu đuối.Sức mạnh thể chất và tinh thần của anh ấy ở mức trung bình trong cả hai thế giới.Nhưng anh ta có một kỹ năng độc đáo gọi là “đánh giá” cho phép anh ta nhìn thấy trạng thái và tiềm năng của mọi người.Bằng cách tập hợp những người tài giỏi, Ars sẽ sử dụng kỹ năng “đánh giá” này để biến những điểm yếu của mình trở thành điểm mạnh nhất!Tuy nhiên, con đường phía trước không hề dễ dàng.