Thông tin light novel

Running Away From The Hero!

Running Away From The Hero!

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

25/01/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Sau khi sống ở thế giới khác, tôi trở nên rất tệ, anh hùng huyền thoại và trùm tội phạm liên tục tìm kiếm tôi, “Thưa thầy!

Các chương mới nhất