Thông tin light novel

Running Away From The Hero!

Running Away From The Hero!

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

04/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Sau khi sống ở một thế giới khác, tôi đã trở nên suy sụp!Những anh hùng huyền thoại và những tên trùm độc ác cứ đến với tôi.

Các chương mới nhất

Đọc từ đầu

Bình luận light novel