Thông tin light novel

Running Away From The Hero!

Running Away From The Hero!

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

26/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Sau một thế giới khác, tôi đã đi xấu!

Boss tội phạm huyền thoại và anh hùng đến với tôi.

“giáo viên!”

Các môn đệ đã bị đuổi theo …

Các chương mới nhất

Đọc từ đầu

Bình luận light novel