Thông tin light novel

S.I.C. Hero Saga Series: Kamen Rider Blade Edition: Day After Tomorrow

S.I.C. Hero Saga Series: Kamen Rider Blade Edition: Day After Tomorrow

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Hoàn Thành

Ngày đăng:

04/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Nhiều năm sau chiến tranh, lưỡi kiếm đã cấm chú hề và nhân vật này vẫn tiếp tục cuộc sống của mình.

Bình luận light novel