Thông tin light novel

Sacchi Sarenai Rule Breaker

Sacchi Sarenai Rule Breaker

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

21/01/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Do định mệnh, Hikaru đã chết trong một vụ tai nạn giao thông.Khi đang xếp hàng chờ xét xử trên thiên đàng, anh bất ngờ nhận được yêu cầu chuyển linh hồn của mình đến một người ở thế giới khác.Anh ấy đã có được một khả năng gọi là [Spirit Princess], có thể được sử dụng để gán điểm cho các kỹ năng khác nhằm nâng cao sức mạnh của bản thân.
Nhưng đây là một cái bẫy …
“Ta muốn ngươi báo thù cho ta trong vòng một giờ. Nếu ngươi từ chối, ta sẽ tiêu diệt linh hồn của ngươi.”
Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, anh đã tiêm tất cả các điểm có sẵn vào cây kỹ năng [Bí mật ẩn giấu].
Đây là câu chuyện về một cậu bé chuyên [bí mật].Sử dụng cây kỹ năng của mình như một vũ khí, anh ta sẽ thể hiện sức mạnh vô song ở một thế giới khác.