Thông tin light novel

Sakurada Reset

Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Thành phố Sakurada-Hơn một nửa dân số có sức mạnh đặc biệt.Asai Kei có những kỷ niệm đẹp, và Haruki Misora ​​có thể quay ngược thời gian.Hai người họ là thành viên của “câu lạc bộ cộng đồng”, nơi chính quyền thị trấn từng theo dõi thế giới và duy trì hòa bình.Họ sẽ sử dụng khả năng của mình để giải quyết các yêu cầu của câu lạc bộ.

Các chương mới nhất