Thông tin light novel

Satan Tại Dị Giới

Satan Tại Dị Giới

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

26/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Giới thiệu: Satan theo toàn bộ thiên đàng phòng thủ dưới địa ngục.

– Khi đánh chính, chính sẽ phóng không gian của trình duyệt và vết rách bất ngờ.

– Satan đến một thế giới mới, đối mặt với các gestims huyền thoại và sinh vật của thế giới này.

– Khi đối mặt với sự nguy hiểm của thế giới này, hãy để ông chủ bước lên “vội vàng” trên sàn nhà, hoặc chỉ muốn tìm cách trở về?

– Một khi Chúa sợ Thiên Chúa, Satan sẽ mang lại áp lực cho cả thế giới, và là chính chính trên thế giới?

Các chương mới nhất

Đọc từ đầu

Bình luận light novel