Seichou cheat de nan demo dekiru you ni nattaga, mushoku dake wa yamerarenai youdesu

ARC 07 - Chương 153: Mê cung không có quái vật


Bi vì đây là mt sui nước nóng, tôi cay xè khi m mt. Dù có rèn luyn cơ th nhiu đến thế nào, ni đau mà đôi mt cm nhn được vn không th làm ngơ. Mc dù tôi biết cm giác đau  là tín hiu cnh báo nguy him và không nên làm ngơ nó.

Thm chí tng băng đang làm mát b mt không có tác dng nhiu như tôi nghĩ, tôi cm giác rng h nước đang t t m lên.

Sau khi ln xung hết c, tôi tìm thy th gì đó như mt đường hm. Mt khong 40 giây, tôi cm thy mình vn nhn th được 1 phút na nên quyết đnh nhìn vào đường hm mt chút.

— Có ánh sáng  trong đó?

Mt lung sáng m nht. Có v nhng con kh đến t đó.

Nhìn gn hơn, tôi cm thy dòng chy.

Tôi dùng k năng Phát Hin K Đch, dường như không có quái v đó.

Nước đang dn tr nên nóng hơn ri.

Tôi quyết đnh tiến vào đường hm.

Sau đó,  phn trên ca đường hm dn dến mt l hng và ni vi mt không gian dưới lòng đt.

“… Bt ng tht … mình không nghĩ là có mt nơi như thế này  dưới lòng dt.”

Tri dài là mt vườn cây. Có nhng cây mc um tùm trái như chui và đu đ.

Các bc tường và trn nhà đang phát ra ánh sáng m nht, có l nhng cái cây s dng nó đ quang hp.

Và có nhng vt th hình ng xung quanh nhng cái cây. Nước nóng có l được dn qua các đường ng đ điu chnh nhit đ khu vc này.

Mc dù tôi đang  mt quc gia phía nam, vn không đ m đ chui có th phát trin t nhiên.

Có l nhng con kh sng  đây chăng?

“Tiu Phong  —”

Tôi hái mt trái da bng phong thut, khoét l bng con dao b túi và ung mt chút.

Là nước da.

“Tiu Băng”

Tôi s dng băng thut làm lnh b mt trái da mt chút và ung, mát lnh và cc kì ngon.

Cơ mà, nơi này chính xác là gì?

Nhng ng kim loi rõ ràng là do con người to ra nhưng các bc tường và trn nhà cho thy nó là mt mê cung.

Dù là mê cung, tôi không phát hin ra bt kì s hin din nào ca quái vt.

Bí n vn còn nhưng có l gi Carol ra ngoài thì không sao.

Tôi ci trang phc b ướt ra và ct vào trong túi vt phm, ly ra mt b qun áo mi mc vào trước khi mThế gii ca tôi.

※※※

“Tuyt quá, loi qu được gi là chui này rt d ăn.”

Carol đút qu chui to dài vào ming và nhai.

Nếu được dng thành video, cnh này s được lp li liên tc nhưng tôi không th chiếu nó cho bt c ai.  (Trans: You and I both know what he means  ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Tôi ăn mt trái xoài trong khi có nhng suy nghĩ đen ti như vy.

Tôi ăn xong và đưa ht ging cho Piona.

Sau khi gii thích cho Pionia h thng ging như nhà vinyl (Note: Hệ thống nhà Vynil dùng để chỉ hệ thống dùng nhựa vinyl xây nhà thay cho nhôm hoặc xi măng)  đây, em y háo hc nói rng rt có th s làm được nó trong Thế Gii Ca Tôi. Phi chăng Pionia rt thích phát mình và chế to?

“Nước nóng chy t đâu đến nh?”

“Đng đng vào, nó có th làm em b bng đy.”

“Nhit đ ch đ nóng đ gây bng thì cũng ch là hơi nóng chút thôi .”

Trong khi có câu hi và câu tr li vô nghĩa như vy,

“Có th nó đang dn ra sui nước nóng. Nếu đúng như vy thì s có mt lò đun  đâu đó.”

Tôi tưởng nó là mt sui nước nóng t nhiên nhưng hóa ra nó là mt h nước nhân to à.

Mê cung ban đu là mt th đ tích lũy và thanh lc ác khí nên kh năng đây là mt mê cung rt cao.

Nhưng mà, còn chng có mt con quái nào  dưới này.

“Em nghĩ sao Carol?”

“Không có du hiu con người ra vào ít nht 10 năm tr li. Thông thường mt mê cung trên đo như thế này s được thanh lc bi các Hip Sĩ Mê Cung ca Nhà Th, nhưng có l quái vt ca mê cung này đã b nhng kh-san đó tiêu di.”

Carol nói. Nhng con quái vt s thoát ra khi mê cung nếu ác khí  trong quá ti và tràn ra ngoài, nhưng li chng có con quái vt nào  ngoài. Vy nên có l là nhng con kh đó không phi là quái vt trong mê cung.

“Có th nhng con kh đó b mc k đây. Anh không chc lm nhưng chúng không th bơi tr v đt lin trước khi tng băng làm mát sui nước nóng …”

“Em cũng nghĩ vy, không có thc ăn tha hay phân quái vt đ li nên chc nó đã được hp th bi mê cung.”

Ah, mê cung tht tin li v khon đó. Vì nhng cây ăn qu đang quang hp, nơi này không có nhiu oxy lm. Nó không đến mc như Thế Gii Ca Tôi nhưng nơi này có th là ch tt nht đ che du th gì đó.

“Nhng con kh không mnh lm nên nếu có th đánh bi quái vt thì s không có vn đ gì vi chúng ta. Ch đ chc chn, anh s đi tìm hiu trước, em mun làm gì trong lúc đó Carol?”

Nếu có mt lò đun  đâu đó, Tôi chc chn s mang nó theo.

Nếu làm thế, tôi thm chí có th làm được sui nước nóng trong Thế Gii Ca Tôi.

“Carol S đi cùng vi anh.”

“Vy à, thế đi nào.”

“Vì Ichino-sama còn phi tìm hiu nguyên nhân b dch chuyn ti đây mà.”

…Ah, em y nói mi nh, chúng tôi  đây là đ tìm hiu v nó mà.

Tôi quá phn khích khi thy sui nước nóng nên đã quên khuy v nó.

※※※

Như d đoán, không có mt con quái vt nào  trong mê cung.

Hơn na, so vi cu trúc lp mà chúng tôi gp phi trong nhng mê cung trước, mê cung này tri rng theo mt mt phng.

“… Không có gì c.”

“Vâng. Liu sp ti cui đường chưa nh?”

Carol đang phác tho bn đ mê cung.

Ging như bn đ dng lưới mà tôi đã làm cho các game dungeon cũ.

Rõ ràng vic v bn đ thường din ra trong các mê cung không có bn đ.

“Ichino-sama ch da dm vào mi khu khác ca Haru-san cho đến lúc này.”

Đúng vy, mũi ca Haru có th cho biết tôi đã đi qua mt đa đim nào đó hay chưa, hoc có nhiu người đã đi qua nên không cn phi làm nhng vic như v bn đ.

“Nhìn vào bn đ, nơi này dường như là mt không gian nhân to.”

“Chc s có th gì đó như ca bí mt.”

Carol không biết v nó nhưng ln trước có mt cánh ca bí mt khi tôi đi gii cu Norn-san. Nó ging bc tường bình thường nhưng li là mt hình ba chiu, không có gì khi tôi chm vào nó.

Chc s có th gì tương th v đây.

Vì cho đến gi chúng tôi chưa gp phòng boss, có l nó hoc cu thang n bên trong mt không gian n.

Trong khi mi suy nghĩ, mt chuyn xy ra khi chúng tôi bước vào mt li đi dài đ xem xét.

— Gaban!

Cùng vi tiếng sp ln, mt bc tường xut hi cui li đi. Không ch vy. Khi tôi nhìn xung quanh, còn có mt bc tường chn li vào.

“Chúng ta dính by ri!?”

Ngay khi nghĩ vy, bc tường bt đu di chuyn gn hơn.

Hơn na, vi tc đ đáng k.

“Ichino-sama, cái này —“

“Chết tit, anh s phá tường!”

Tôi rút thanh kiếm thép ra khi túi vt phm.

Trm!”

Tôi phóng ra mt đòn xung kích.

Tuy nhiên —

“Không th nào, còn chng có vết try. Anh còn t tin nó có th nghin nát đá cơ mà.”

“Ichino-sama, nhng bc tường mê cung không th b phá đâu!”

 nh, anh quên mt!”

Tôi ngay lp tc đt thanh kiếm theo chiu ngang.

Đ dùng như mt cây gy.

Tôi cũng ly ra nhng đ vt dài khác t túi vt phm.

Bc tường khép li còn 50cm thì dng. Thay vào đó, nó vn hơi di chuyn nhưng thanh kiếm đã chn li như mt vt cn.

“Chết tit, hp quá — Carol, em không sao ch?”

“… Em n … vì em đâu có gì đ kt đâu.”

Carol chm vào ngc mình và nói có phn tiếc nui.

“Kích thước ngc đâu phi vn đ lúc này ch … Quan trng hơn, bc tường! Ti sao nó không dng li! Không có h thng t đng m ra như ca thang máy hay ca tàu khi có vt th l chn li sao!?”

Sau khi tôi hét hên, thanh kiếm thép không th chu được áp lc na — và gãy.

“”…Chết ti— !””

※※※

Khonh khc sau đó, hai bc tường gn như b dính cht vi nhau, ch đ li mt khe h.

Ri, bc tường tr li v trí ban đu và không còn ai trong li đi đó.


https://shinigamilnteam.com/

Dịch: HUGIMUNI


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.