Shini Yasui Kōshaku Reijō to Nana-ri no Kikōshi

Interglance + Addendum - Minh họa Arc 1


default.jpg

u7526-7c6ea606-43c6-4a5a-9ecb-09c7b05036a8.png

default.jpeg

u7526-fffc6932-658a-4288-952e-b6d57800a786.png

u7526-ac777159-10c9-4ff4-ab32-3de6753a3b6e.png

u7526-7940760d-5b9b-4692-8b8e-c59b8f1fbfca.png

u7526-257d3b77-25f5-4f5d-b81e-f4648d9c99e3.png

default.jpeg

default.jpeg

u7526-0b70856d-f07f-433d-8cbb-ef59838250b4.png

u7526-2b211278-ab90-4b20-89fb-85776f8ddd6e.png

u7526-ed733914-ab00-4e36-8ad4-eb2acc47f1a2.png

u7526-11f905d7-0893-4562-98c7-703155a94333.png

default.jpeg

u7526-3c7dab54-8236-4682-9c8e-d7125319d840.png


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.