Satou-san xát muối chỉ ngọt ngào với mỗi tôi

Minh hoạ Light Novel - Tập 1


u9846-435de499-fee5-4330-ae80-ad3c89956fb5.jpg

u9846-bb492916-a610-49f2-8b3f-7e00c567261b.jpg

u9846-f1523b4b-b965-423c-95ab-21e757472901.jpg

u9846-60b937e4-8618-41ce-9a0d-5fbb5d0bf002.jpg

u9846-63a5bf81-6bcd-4d3b-8425-1ade8a36b4b1.jpg

u9846-a2bb95eb-e586-4436-82fc-73696206432f.jpg

u9846-ee44f7af-7616-4155-a6de-563e885f151c.jpg

u9846-e23934a3-a44e-48bc-ac8a-2f83a5b1ec59.jpg

u9846-7898c915-183d-4917-a21d-856af941d1d6.jpg

u9846-258e9e7d-c843-4070-9410-32fc344786c1.jpg

u9846-101216ce-31c9-4268-b107-210f23e9f786.jpg

u9846-89648b0d-818b-4dd5-ad8c-787e20e2dcaf.jpg

u9846-c01afc05-4178-41bb-9c1e-732de24f34d5.jpg

u9846-83998522-92ab-4ff5-957d-82c55bdf43d2.jpg

u9846-b440c5b0-116b-4c78-8e37-f876f1204ba9.jpg

u9846-cc27063c-67eb-4ac9-8d1b-00023193d649.jpg

u9846-19c32c9c-9e02-4211-a051-b16eed69ed3e.jpg

u9846-2c3a3b68-d4a0-4061-b1dd-43d7ecb3fffa.jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.