Thông tin light novel

Sono Mono Nochi Ni

Sono Mono Nochi Ni

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

26/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Wazu – một chàng trai trẻ sống trên núi mà không có những ngọn núi tài năng bị phản bội bởi tình yêu đầu tiên của mình … Từ đó, anh ta quyết định rời đi, sau tất cả những câu chuyện, anh ta có thể tìm thấy tình yêu mới, bạn có thể tìm thấy tình yêu mới? Hoặc đôi khi anh ta đã thiết lập một Harlan và đã rất rõ ràng.
Link Eng: http://www.sabishiidiidesu.com/p/that-person-later-on.html
Liên kết Nhật Bản: http://ncode.syosetu.com/n9442cw/

Bản dịch: Maou Sever (Dante)

Danh sách chương

Bình luận light novel