Thông tin light novel

Spy Room

Spy Room

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

04/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Thế giới xoay quanh trò chơi giữa các đặc vụ.Để hoàn thành nhiệm vụ với tỷ lệ thành công 100%, xuất chiêu và bất bại, Klaus được giao một nhiệm vụ gần như bất khả thi, tỷ lệ thất bại tối đa là 90% thậm chí có thể phải trả giá bằng mạng sống … nhưng không hiểu sao bảy cô gái không có kinh nghiệm!?

Bình luận light novel