Thông tin light novel

Stop , Friendly Fire

Stop , Friendly Fire

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

04/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Đế chế đã bị biến thành một nơi chết chóc do dùng sai bùa chú.Chúa đã triệu hồi các anh hùng từ vô số thế giới để thanh tẩy đế chế và gieo hy vọng mới.Li Xinyou, một người trái đất bình thường, cũng được triệu tập.Nhưng là một sinh vật undead.

Bình luận light novel