Thông tin light novel

Stop, friendly fire

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

22/01/2021

Stop, friendly fire

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Do dùng sai phép thuật, đế chế trở thành một nơi chết chóc.Chúa đã triệu hồi các anh hùng từ vô số thế giới để thanh tẩy đế chế và gieo hy vọng mới.Li Xinyou, một người trái đất bình thường, cũng được triệu tập.Nhưng là một undead

Các chương mới nhất

Danh sách chương