Thông tin light novel

Strange Life of a Cat

Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Cốt truyện giống isekai, nhưng không phải quá khứ, mà là quá khứ.Chà, nhân vật chính của mèo nhà cũng thuộc dạng khá giả.

Các chương mới nhất