Strike the Blood

Minh hoạ


StB_v8_cover.jpg

StB_v8_001.jpg

StB_v8_002-003.jpg

StB_v8_004-005.jpg

StB_v8_006-007.jpg

StB_v8_021.jpg

StB_v8_057.jpg

StB_v8_089.jpg

StB_v8_131.jpg

StB_v8_179.jpg

StB_v8_222.jpg

StB_v8_288.jpg

StB_v8_333.jpg

StB_v8_373.jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.