Strike the Blood

Minh hoạ


StB_v9_cover.jpg

StB_v9_001.jpg

StB_v9_002-003.jpg

StB_v9_004-005.jpg

StB_v9_006-007.jpg

StB_v9_039.jpg

StB_v9_088.jpg

StB_v9_115.jpg

StB_v9_175.jpg

StB_v9_213.jpg

StB_v9_276.jpg

StB_v9_332.jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.