Strike the Blood

Tập 5 - Minh hoạ


StB_v5_cover.jpg

StB_v5_001.jpg

StB_v5_002-003.jpg

StB_v5_004-005.jpg

StB_v5_006-007.jpg

StB_v5_033.jpg

StB_v5_072.jpg

StB_v5_103.jpg

StB_v5_132.jpg

StB_v5_180.jpg

StB_v5_207.jpg

StB_v5_239.jpg

StB_v5_295.jpg

StB_v5_321.jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.