Thông tin light novel

Sword Art Online Progressive

Sword Art Online Progressive

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

02/04/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Cover Test 1 Story được Kawahara Reki chấp thuận và ABEC.Sê-ri hiện tại phải được phát hành bởi Nhà xuất bản ASCII Media Works.Sê-ri này có phiên bản đăng nhập và chương đầu tiên được áp dụng cho một phần của Animation Season 1.Sword Art Online: một phần từng bước của nhóm sao, từ Sếp Raid Tầng đầu tiên, và tiếp tục trở về.Vui lòng hiểu rằng loạt bài này có một số thay đổi so với mạng ban đầu và phiên bản được in vào cuốn sách của tác giả (cũng được dịch thành Sword Art Online).Chương 1, 2, Chương 1 và Tập 1 Tập 1, Phiên bản cũ của phiên bản cũ, bản dịch của các ngôi sao đã chết và bản dịch của các ngôi sao đã chết dựa trên YP.Trans + Chỉnh sửa: PerfectStrongtrans: Edenwinter

Bình luận light novel