Thông tin light novel

Thánh Nữ Mà Là Con Trai Ư!?

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Chúa: Tôi muốn phong cho đứa trẻ này danh hiệu thánh nữ.
Giáo hoàng: Chờ đã! Đây là một chàng trai!
Chúa: Đó là một người phụ nữ thánh thiện.
Giáo hoàng: ??????
Cứ như vậy, thánh nữ đã được nuôi trong nhà thờ mười lăm năm, không ai nghi ngờ …

Các chương mới nhất