Thông tin light novel

The Book Eating Magician

The Book Eating Magician

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

04/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

[“Lối vào Bất tử Sét” đã được hấp thụ.Sự hiểu biết của bạn là rất cao.] [Nhận ra vòng tròn ma thuật thứ hai “Tia chớp”] Nhà ảo thuật chưa từng có sẽ nuốt chửng tất cả những cuốn sách ma thuật xuất hiện trên thế giới này.

Bình luận light novel