Thông tin light novel

The Editor Is the Novel’s Extra

The Editor Is the Novel’s Extra

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

11/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 2 lượt

Kim Jeongjin là một biên tập viên của một công ty xuất bản, bởi vì nó được đóng lại, và được chuyển vào một cuốn tiểu thuyết giả tưởng, như một con trai không bị cản trở của một gia đình giàu có.Ông tin rằng anh ta sẽ tận hưởng một cuộc sống phong phú trong cuộc sống này.
“Tại sao tôi cung cấp các kỹ năng nâng cao? Tôi không quan tâm.”

Bình luận light novel