Thông tin light novel

The Laid-back Life in Another World of the Ex-Hero Candidate Who Turned out to be a Cheat from Level 2

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

11/10/2020

The Laid-back Life in Another World of the Ex-Hero Candidate Who Turned out to be a Cheat from Level 2

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Banaza được triệu hồi đến Pháp quốc Crylord với tư cách là một ứng viên Anh hùng. Nhưng do năng lực chỉ như một thường dân, Banaza đã bị đối xử như một anh hùng thất bại. Do lỗi lầm của Pháp quốc mà đã không thể trở về thế giới cũ nên Banaza đã phải ở lại thế giới này một cách bát đắc dĩ.

Danh sách chương