Thông tin light novel

The Magus of Genesis

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

23/01/2021

The Magus of Genesis

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Vào thời đại mà chỉ có truyền thuyết và thần thoại, trong thời đại mà con người chưa tạo ra hệ thống chữ viết, người ta nói rằng có một pháp sư ở một đất nước tên là “Scarlet”.Ông cho biết mình là người dạy tiếng và viết, dạy dân cách làm đất, cách chăn nuôi và mang quà tặng, chính xác hơn là một pháp sư tạo ra hỏa lực.Anh được miêu tả là một chàng trai dũng cảm, một con rồng được bao phủ bởi lớp vảy đỏ tươi, anh nổi tiếng thế giới và được coi là vị thần của nền văn minh.Hầu hết thời gian, các ghi chú của ông bị xóa, vì vậy ông được gọi đơn giản là “pháp sư nguyên thủy”.

Danh sách chương