Thông tin light novel

THE NEW GATE

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

“THE NEW GATE”, một trò chơi tử thần từ một game online, cuối cùng đã kết thúc nhờ vào một trong những người chơi mạnh nhất game – Shin. Nhưng sau khi đánh bại trùm cuối và giải thoát mọi người, anh bị bao bọc lấy bởi một luồng ánh sáng và kéo anh ta đến thế giới trong trò chơi 500 năm sau và kẹt lại ở nơi này.

Các chương mới nhất