Thông tin light novel

The S-Classes That I Raised

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

20/12/2020

The S-Classes That I Raised

Đánh giá: 9.5/10 từ 2 lượt

Thợ săn F
Quan trọng nhất, một người anh em lớp F không bao giờ có thể đuổi kịp người anh em lớp S tuyệt vời của mình.
Sau một cuộc đời tồi tệ thậm chí hủy hoại cuộc đời của anh tôi, tôi đã chọn những giải pháp sau:
“Người chăm sóc hoàn hảo”
Vâng, lần này, tôi sẽ không trở nên ích kỷ, mà sẽ âm thầm ủng hộ những người có năng lực.
Tôi nghĩ vậy đó. Tuy nhiên, các nhân viên cấp S có vẻ lạ.