Thông tin light novel

The S-Classes That I Raised

The S-Classes That I Raised

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

04/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Thợ săn F
Quan trọng nhất, một người anh em lớp F không bao giờ có thể đuổi kịp người anh em lớp S tuyệt vời của mình.
Sau khi trải qua những xáo trộn và thậm chí hủy hoại cuộc sống của anh trai tôi, tôi đã chọn những giải pháp sau:
“Người chăm sóc hoàn hảo”
Đúng vậy, lần này, tôi sẽ không trở nên ích kỷ, mà sẽ âm thầm ủng hộ những người có năng lực.
Tôi nghĩ vậy.Tuy nhiên, các nhân viên cấp S có vẻ kỳ lạ.

Bình luận light novel