Thông tin light novel

The Sword Of Dawn

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Gavin đã bay qua, nhưng anh ấy đã gặp vấn đề khi đến một thế giới khác.
Anh ta đã trôi nổi trên lục địa của một thế giới khác trong nhiều thập kỷ, hàng trăm nghìn năm và anh ta cảm thấy rằng anh ta có thể cần một cơ thể mới như một bộ phát đáp không hoàn chỉnh.
Nhưng anh không ngờ thành công lại khó đến vậy, anh vẫn phải dùng thân xác này bò ra khỏi quan tài, đồng thời phải đối mặt với hai cô cháu gái… chắt… ít… ít… thế hệ thứ N khiếp sợ. Lên…
… Với thế giới sắp mở ra kỷ nguyên hủy diệt.