Thông tin light novel

The Taming of the Yandere

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Một cậu bé đang đối mặt với một con đường sắc bén đang chờ tôi, sửa chữa một thứ gì đó không thể sửa chữa, sự cứu chuộc không thể cứu – thuần hóa những gì không được sinh ra là để chế ngự nó, đó là một cô gái quỷ dữ.

Bình luận light novel