Thông tin light novel

The Villains Need to Save the World?

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Dù là anh hùng, quỷ vương hay thần thánh … đều bay nhầm, không ai sánh vai với lẽ thường của họ!
Ngoài ra còn có câu chuyện về nhân vật chính của chúng ta, người đã say đến chết và bây giờ được tái sinh thành một đại mỹ nhân – họ sẽ tiếp tục khám phá, học hỏi, thay đổi và cứu thế giới. Chào!

Các chương mới nhất